Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Uzman Tarım Danışmanı

Sertifika No: 209-151

(0536) 218 87 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tütün Fermentasyonu ve Bakımı

 

İçindekiler:                                                                                     

1. Fermantasyonun tanımı ve önemi

2. Fermantasyon ile ilgili teoriler

2.1. Kimyasal fermantasyon teorisi

2.2. Mikrobiyolojik fermantasyon teorisi

2.3. Enzim teorisi

2.4. Kombine teori

3. Fermantasyonu etkileyen unsurlar

3.1. Çeşit özelliği

3.2. Nem

3.3. Sıcaklık

3.4. Oksijen

4. Fermantasyon sırasında tütünlerin fiziksel ve kimyasal

yapılarındaki değişmeler

4.1 Kuru madde kaybı

4.2. Karbonhidratlar

4.3. Hücre zarı maddeleri

4.4. Eterde çözünen bileşikler

4.5. Polifenoller ve renk maddeleri

4.6. Azotlu bileşikler

4.7. pH

4.8. Higroskopisite

4.9. Yanma yeteneği

4.10. Esneklik ve kopma direnci

5. Tütünlerde kızışma (Sıcaklığın yükselmesi)

6. Fermantasyon çeşitleri ve metotları

6.1.Aktif fermantasyon ( Sweating)

6.1.1. Puro dolguluk (Filler) tütünlere uygulanan fermantasyon

6.1.2. Puro iç sargılık (Wrapper) tütünlere uygulanan fermantasyon

6.1.3. Puro dış sargılık (Binder) tütünlere uygulanan fermantasyon

6.2. Ilımlı fermantasyon

6.3. Yavaş fermantasyon (Aging)

7. Doğal fermantasyon (Mevsim fermantasyonu)

7.1. Fermantasyon öncesi veya fermantasyona hazırlık dönemi

7.1.1. Ağır tavlı tütünlerin fermantasyona hazırlık ve bakımı

7.1.2. Normal tavlı tütünlerin fermantasyona hazırlık ve bakımı

7.1.3. Düşük tavlı tütünlerin fermantasyona hazırlık ve bakımı

7.2. Gerçek fermantasyon dönemi

7.2.1. Ağır tavlı tütünlerin gerçek fermantasyonu ve bakımı

7.1.2. Normal tavlı tütünlerin gerçek fermantasyonu ve bakımı

7.1.3. Düşük tavlı tütünlerin gerçek fermantasyonu ve bakımı

7.3. Fermantasyon sonrası bakım dönemi

7.4. Fermantasyon sonrası bakım döneminde uygulamalar sırasında

dikkat edilmesi gereken konular

7.5. Doğal fermantasyon tipleri

7.5.1. Yığın fermantasyonu uygulamaları

7.5.2. Sandık veya fıçıda uygulanan fermantasyon

7.6. Ülkemizde tütün menşeylerinin fermantasyona başlama

ve geçirme dereceleri

7.7. Bölgelere göre fermantasyon sıcaklıkları

8. Suni fermantasyon

8.1. Hücre fermantasyonu

8.2. Redrying ve Proctor fermantasyonu

8.2.1. Threshing ve Redrying

8.3. Kimyasal fermantasyon

8.4. Elektrofermantasyon

8.5. Suni fermantasyon rejimleri

8.5.1. Düşük sıcaklık rejimleri

8.5.2. Ilımlı sıcaklık rejimleri

8.5.3. Yüksek sıcaklık rejimleri

8.5.4. Kombine sıcaklık rejimleri

8.6. Farklı nitelikteki tütün yapraklarının suni fermantasyon değişmeleri

8.7. Fermantasyon sonrası tütünlerin bakımı

8.8. Türk tütünlerine menşey ve kalitelerine göre uygulanabilecek

suni fermantasyon rejimleri

8.8.1. Fermantasyonu hafif geçiren tütünler

8.8.1.1. Aromalı ve yüksek kaliteli tütünler

8.8.1.2. Orta kaliteli tütünler

8.8.1.3. Küflü ve düşük kaliteli tütünler

8.8.2. Fermantasyonu normal geçiren tütünler

8.8.2.1. Kaliteli tütünler

8.8.2.2. Orta kaliteli tütünler

8.8.2.3. Küflü ve düşük kaliteli tütünler

8.8.3. Fermantasyonu şiddetli geçiren tütünler

8.9. Türk tütünlerinde suni fermantasyon uygulanabilirliği

8.10. Türk tütünlerinde suni fermantasyon uygulamaları üzerine

yapılmış araştırmalar

9. Tütünlerde fermantasyon sırasında mikroorganizmaların rolü

9.1. İşleme sırasında oluşan kimyasal transformasyonlar

9.2. Fermantasyon sırasında tat ve aromanın gelişmesinde

mikroorganizmaların rolü

10. Yaprak tütün bakımında mevcut teknik uygulamalar

ve bakımla ilgili terimler

10.1. İstif biçimleri

10.2. Alabora

10.3. Boşalma

10.4.Taraklama
10.5. Kesim

11. Tütün bakımı ve depolaması sırasında ortaya çıkan arızalar,

hastalıklar ve zararlılar

11.1. Depolamada ortaya çıkan arızalar

11.2. Depolamada mikroorganizmaların etken olduğu hastalıklar

11.3. Depo zararlıları

11.4. Depo zararlılarıyla mücadele (Fümigasyon)

11.5. Tütün depolarında fosfin (Phosphine) kullanımı

11.6. Katalitik karbon