Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Uzman Tarım Danışmanı

Sertifika No: 209-151

(0536) 218 87 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tütün Biyokimyası

TÜTÜNDE KALİTE VE KALİTE ÜZERİNE ETKİN OLAN FAKTÖRLER

1.GENETİK YAPI

2.ÇEVRE FAKTÖRLERİ

2.1. GELİŞME PERİYODU

2.2. SICAKLIK

2.3. SU İSTEĞİ

2.4. SU-TOPRAK-BİTKİ İLİŞKİSİ

2.5. ORANSAL NEM-RÜZGAR-GÜNEŞ ETKİSİ

2.6. YAĞIŞLI VE KURAK MEVSİM ETKİSİ

3. KÜLTÜREL İŞLEMLER

      3.1. TOHUM GELİŞMESİ VE KALİTE

      3.2. YAPRAĞIN BİTKİ ÜZERİNDEKİ YERİ

      3.3. BİTKİ SIKLIĞI

      3.4. GÜBRELEME

      3.5. TEPE KIRMA, FİLİZ ALMA

4. BÜYÜME VE GELİŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

      4.1. BÜYÜME VE GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ÇEVRE VE FİZYOLOJİK FAKTÖRLER

      4.1.1. CO2

      4.1.2. BESİN ELEMENTLERİ

      4.1.3. SICAKLIKLAR

      4.1.4. SU İLİŞKİSİ

      4.1.5. ŞOK SICAKLIK

      4.2. TÜTÜN TOHUMUNUN KARAKTERİSTİKLERİ

      4.2.1. TÜTÜN TOHUMUNUN ÇİMLENMESİ

      4.2.2. TÜTÜN TOHUMUNUN FİZİKSEL VE KİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ İLETOHUM GELİŞMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

      4.2.3. KÖK GELİŞMESİ

      4.3. BİTKİ HORMONLARI

      4.3.1. OKSİNLER

      4.3.2. SİTOKİNİNLER

      4.3.3. GİBERELLİK ASİT

      4.3.4. ETİLEN

      4.3.5. BRASSİNOSTEROİDLER

5. OLGUNLAŞMA VE HASAT

6. KURUTMA

7. AGİNG(OLGUNLAŞTIRMA) VE FERMANTASYON

8. TÜTÜNDE YAŞLANMA(SENESENS)

 

OLGUNLUK, HASAT VE KURUTMA

  1. OLGUNLUK VE HASAT

1.1  FLUE-CURED TÜTÜNLER

1.2  FİRED-CURED TÜTÜNLER

1.3  BURLEY TÜTÜNLERİ

1.4  MARYLAND TÜTÜNLERİ

1.5  DARK AİR-CURED TÜTÜNLER

1.6  CİGAR-FİLLER(PURO DOLGULUK TÜTÜNLER)

1.7  CİGAR-BİNDER(PURO BAĞLAYICI TÜTÜNLER)

1.8  CIGAR-WRAPPER(PURO DIŞ SARGILIK TÜTÜNLER)

1.9  ORİENTAL TÜTÜNLER

 

HASAT SONRASI İŞLEMLER

  1. KURUTMA

FLUE-CURİNG /ISITMALI KURUTMA)

AİR-CURİNG(DOĞAL KURUTMA)

FİRE-CURİNG(ATEŞTE KURUTMA)

SUN-CURİNG(GÜNEŞTE KURUTMA)

  1. HASAT SONRASI İŞLEMLER
  2. FERMANTASYON

YAVAŞ FERMANTASYON(AGİNG)

AKTİF FERMANTASYON(SWEATİNG)

ILIMLI FERMANTASYON

  1. FERMANTASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 

ENZİMLER

  1. Co-enzimler
  2. Hidrolazlar
  3. Oksidoredüktaz Enzimleri

 

TÜTÜN ÜRÜNLERİ

SİGARA

PURO

PİPO

ÇİĞNEME TÜTÜN

ENFİYE

NARGİLE TÜTÜNÜ

 

TÜTÜN VE DUMAN KARAKTERİSTİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 

TÜTÜN YAPRAĞININ KİMYASAL KOMPOZİSYONU

  1. YEŞİL YAPRAKLARIN BİLEŞİMİ
  2. SU VE KURU MADDE ORANI

Karbonhidratlar

Azotlu maddeler, alkaloidler

            Tütün alkaloidleri

            Alkaloidlerin Fonksiyonu

            Nicotiana bitkisinin alkaloid miktarı

            Nikotin birikimi

            Bitki organlarında alkaloidlerin varlığı

            Nicotiana bitkilerinde alkaloid miktarını etkileyen faktörler

            Tütün böcekleri ve alkaloidler

Organik asitler

Polifenoller

Yaprak yüzey bileşenleri

Kül(inorganik maddeler)

 

TÜTÜN YAPRAĞININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

      Yaprak büyüklüğü ve yaprakların bitki üzerinde sıralanışı

      Yaprakta renk, fotospektral özellikler

      Yaprak higroskopisitesi ve yaprak rutubeti

      Yanma yetenekleri

      Yüzey birim ağırlığı

      Kalınlık, esneklik ve kopma direnci

      Sigara verimi(Doldurma yeteneği)

      Yapı=Body

 

 

TÜTÜNDE KALİTE İLE İLGİLİ KAVRAM VE KATSAYILAR