Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Uzman Tarım Danışmanı

Sertifika No: 209-151

(0536) 218 87 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samsun Tütünlerinin Kalite Özellikleri

SAMSUN TÜTÜNLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENEREK SİGARA HARMANLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İRDELENMESİ

 

PROJE NO: 2000/09

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Gülden YAZAN
C.B.Ü. Tütün Eksperliği Y.O. Akhisar, MANİSA

        Proje Yardımcıları:        
Dr. Saniye GENCER
T.K.B. Ege Tarımsal Araştırma Ens. Md.
Menemen, İZMİR
Sultan TAŞKIRAN
C.B.Ü. Tütün Eksperliği Y.O.Akhisar,MANİSA

 

ÖZET

Bu çalışmada Samsun tütünlerini oluşturan Maden, Canik ve Evkaf menşeylerinin sigara harmanlarını ıslah eden önemli fiziksel, kimyasal ve duyusal niteliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Aynı zamanda ihracatçı firmalara bilgi üreterek tütünlerimizin pazar olanaklarının artırılmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

İndirgen şekerler, nikotin, toplam azot, eterde çözünen maddeler, kül, yanma indeksi, degustasyon indeksi, schmuk indeksi, pyriki indeksi, yavaşlık indeksi ve denge indeksi gibi nitelikler incelenerek Maden, Canik ve Evkaf tütünlerinin önemli özellikleri belirlenmiştir.

Aynı zamanda bu tütünlerin açık ve koyu kırmızı renkteki yaprakları arasında kalite bakımından önemli farkların bulunduğu saptanmıştır.

ABSTRACT

The aim of this study is to define the physical, chemical and sensory quality of Maden, Canik and Evkaf sources which form Samsun tobaccos. At the same time it’s aimed to inform the exporters and so to help increasing the marketing conditions.

The characteristics of Maden, Canik and Evkaf sources were determined by researching reductive sugar, nicotine , total nitrogen, substances dissolving in ether, ash, burning index, degustation index, shmuk coefficient, pyriki index, slowness (softness index )and balance index of those sources.

At the same time it’s determined that there are differences of quality between the light and dark red coloured of those sources.