Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Uzman Tarım Danışmanı

Sertifika No: 209-151

(0536) 218 87 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tütünde Polifenol Miktarının Zifir Üzerine Etkisi

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

EGE BÖLGESİ TÜTÜNLERİNİN POLİFENOL MİKTARLARININ SAPTANMASI VE BUNLARIN ZİFİR ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

 

Sonuç Raporu

 

Dr. Gülden YAZAN

A.Saniye GENCER

 

 1998

-------------

Menemen


ÖZET

 Ege Bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan tütünlerin toplam polifenol, klorogenik asit, rutin ve duman kondensat miktarlarını belirleyerek çeşitler arasında fark bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Polifenol miktarları bakımından çeşitler arasında önemli farklar bulunmuştur. Toplam polifenol, klorogenik asit, rutin bileşenlerinin Akhisar-97, Sarıbağlar 407, Ege 64 çeşitlerinde yüksek, Karabağlar 6265 çeşidinde düşük bulunduğu saptanmıştır.

 Duman kondensatı bakımından Akhisar-97, Sarıbağlar 407 ve Ege 64 çeşitlerinin değerleri düşük Karabağlar 6265 çeşidinin ise yüksek bulunmuştur.

 Ege Bölgesi tütün çeşitlerinin polifenol bileşenleri ile duman kondensatı arasında ters bir korelasyon olduğu belirlenmiştir.

 Anahtar Kelimeler : Tütün, N. tabacum, Polifenoller

ABSTRACT

Polyphenol is an important compound in tobacco leaf quality. In this study, different tobacco varieties grown in Aegean Region were analyzed for total polyphenol, chlorogenic acid and rutin contents and condensation in smoke. Significant differences were found among the varieties in total poliphenol, chlorogenic acid, and routine.

Poliphenol components were found in a high concentration in the Akhisar 97, Sarıbağlar 407, Ege-64 varieties and   Karabağlar-6265 had relatively lower.

            Akhisar-97, Sarıbağlar-407 and Ege-64 varieties had lower concentrations and Karabağlar-6265 had a relatively higher concentration. Karabağlar had the highest value with the maximum level of smoke condensation and Akhisar-97 had the lowest.

            There was a negative correlation betwen polyphenol contents and smoke condensation in Aegean tobaccos.

Keywords : Tobacco, N. tabacum, Polyphenols