Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Uzman Tarım Danışmanı

Sertifika No: 209-151

(0536) 218 87 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tütün Sözlüğü

U

USABILITY : Kullanışlı, yararlı olma hali. Tütün ürünlerinde içim kalitesi yanında sağlıkla ilişkili olarak kullanışlılık faktörü önemlidir.

UTILITY : Fayda. Kullanım, kullanışlılık.

UTILIZATION : Fayda sağlama, kullanma.

V

VALUE : Kıymet, takdir.

VAPOR PHASE : Gaz fazı. Uçucu faz.

VARIATION : Aynı tür veya çeşide ait bitkiler arasındaki farklılıklar.

VARIETY : Aynı türün aralarında bazı farklar bulunan alt gurupları, çeşit.

VEINS : Yaprakta orta damarın her iki yanında yaprak strüktürünü destekleyen  yan damarlar.

VIRGIN LAND : Bakir, işlenmemiş arazi.

VIRGIN SOIL : İşlenmemiş toprak.

VIRGINIA TOBACCO : Dünyanın hemen her yerinde yetiştirilen flue-cured veya açık renkli tütünler.

W

WALNUT LEAF : Güçlü duman ve içim nitelikleri veren koyu mahogani yapraklar. Pipo tütünü yapımında kullanılır.

WATER REQUIREMENT : Su ihtiyacı.

WEED : Yabancı ot.

WEED CONTROL : Yabancı ot kontrolu.

WHETHER FLECK : Ozon zararı. Havadaki ozon miktarının yüksek olmasından kaynaklanan önce siyah sonra kahverengi ve daha sonra beyaz benekler halinde kendini gösteren bir hastalık. Fizyolojik bir durumdur.

WET : Yaş, ıslak.

WET DOG : Yüksek klor içeren tütün yaprağı.

WHITE-FRINGED BEETLE : Graphognathus spp. Tütün köklerinden beslenen bir böcek türü.

WHITE TOBACCO : Tütün için uygun olmayan veya toplam azot miktarı düşük toprakta yetişen tütün.

WILDFIRE : Vahşi ateş, yalaza. Pseudomonas tabaci. Bu bakteri hastalığın oluştuğu alanın çevresinde sarı bir lezyon oluşturur.

WILT : Solmak.

WILTNESS : Solgunluk.

WIND EROSION : Toprağın rüzgar tarafından aşındırılması.

WIREWORM : Conoderus vespertinus; Tel kurdu. Tütün kök ve sapında iç kısımları yiyerek ve tünel açarak bitkiye zarar verir.

Y

YELLOWING : Sarartma. Yaşlanma. Isıtmalı kurutma veya güneşte kurutma metodunun ilk adımı.

YIELD : 1) Kurutulmuş tütünün ağırlığı, verim.
2) Damar alma ve nem sabitleştirme işleminden sonra tütün ağırlığı. Damar/sap oranı ile kum, toz ve kırıkların kayıp % si.

 

Tobacco Production & Processing (Tütün Üretimi ve İşleme)

 

SOWING SEEDBEDS

Fideliklere tohum ekimi

TRANSPLANTING   

Fidelerin tarlaya dikimi

TOPPING & SUCKERING 

Tepe kırma & filiz alma

HARVESTING   

Hasat

CURING    

Kurutma

GRADING    

Sınıflandırma

MARKETING   

Pazarlama

STEMMING & TRESHING*

Damar alma

REDRYING   

Kondisyonlama

PRIZING    

Değerlendirme

AGEING     

Olgunlaştırma

ORDERING    

Sınıflandırma

STEMMING & TRESHING*  

Damar alma

BLENDING   

Harmanlama

FLAVORING, CASING 

Katkı maddeleri ekleme

TOASTING( Burley)

Yüksek sıcaklıkta renklendirme

REORDERING   

Yeniden sınıflandırma

CUTTING    

Kıyım

REORDERING   

Yeniden sınıflandırma

FLAVORING, TOP FLAVORING

Aromatik ürünleri ekleme

BULKING    

Balyalama

MAKING    

İmalat


* Damar alma işlemi depolamadan önce ve sonra yapılabilir.

 

Literatür;

Dictionary of Tobacco Terminology, Complied and Edited by Marian Zalis DeBardeleben, Philip Morris Training Center Art Department, 1980.

A Glossary of Agricultural Terms, Complied by Tha American Language Center, The American University, Washington D.C., 1961.