Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Uzman Tarım Danışmanı

Sertifika No: 209-151

(0536) 218 87 03

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tütün Birliğinin Amacı

TÜTÜN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

TAVAS, KALE, ACIPAYAM, KARACASU, BOZDOĞAN, MUĞLA, SARIGÖL, SALİHLİ, GÖRDES, AKHİSAR, MANİSA, KINIK, SAVAŞTEPE, SINDIRGI, DÜZCE, SAMSUN, BİTLİS, MUŞ, ADIYAMAN

AMACI:

     İl, ilçe ve köylerinde tütün ekicisi ailelerin ve varsa kooperatiflerin bir araya gelerek, tütün üretimini
ihtiyaca göre planlamak, tütün kalitesini iyileştirmek, pazar standartlarına uygun tütün üretmek, iç ve
dış piyasada pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak, birliğin başlıca amaçlarıdır.


     Tütün Üreticileri Birliği, sadece tütün üretimi ile uğraşanların gönüllülük esasına dayalı olarak
kuracakları bir kurumdur ve yetiştirdikleri ürünü birlik aracılığıyla pazarlamayı taahhüt edecek
üyelerden oluşturulacaktır. 5200 sayılı tarımsal üretici birlikleri kanununa ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
Tutun dizen kadinlar s 


BİRLİĞİN GÖREVLERİ:

1- Tütünle ilgili piyasa araştırmaları yapmak, arz-talep dengesini düzenlemek, üyelerine pazar bulmak,
2- Birlik üyelerine tohum, fidan, ilaçlama, üretim, hasat, kurutma, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak,
3- Girdi temininde  gereken desteği sağlamak,
4- İç ve dış pazara uygun çeşitlerin yetiştirilmesini sağlamak,
5- Yöreye uygun tohum çeşidinin belirlenmesini ve bu konuda standardizasyonu sağlamak,
6- Eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,
7- Tütün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak,
8- Tütün yetişme döneminde ürünü izlemek, gerekli kayıtları tutmak,
9- Paketleme, ambalajlama konusunda standartların uygulanmasını sağlamak,
10- Üyeleri adına gerektiğinde depo kiralanmasını sağlamak,
11- Tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
12- T.C. nin kabul ettiği uluslar arası alanda tütüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yapmak,
13- Sözleşmeli üretim kapsamında üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmektir.

ÜYE OLMA ŞARTLARI VE ÜYELİK AİDATI:

1- Tütün üreticisi olmak ve çiftçi belgesine sahip olmak,
2- Gerçek kişiler için 18 yaşını doldurmak, tüzel kişilerin (kooperatif) üyelik için yetkili organları tarafından yetkilendirilmeleri gerekir.
3- Belirlenen birlik aidatını peşin ödemek,
4- Giriş aidatı ve yıllık aidatı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz (En az 63 YTL).  Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

BİRLİĞİN GELİRLERİ:

1- Üyelik yıllık aidatları,
2- Danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücret,
3- Yurtiçi ve yurtdışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar,
4- Reklam, tanıtım ve yayım gelirleri,
5- Birlik aracılığı ile pazarlanan tütünlerin satış bedelinin binde ikisini (%0,2) aşmamak üzere kesilecek hizmet payı, (Birlikler üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.)

BİRLİK KURMA ŞARTLARI:

1- İl ve ilçe bazında ve en az 16 tütün üreticisinin bir araya gelmesiyle kurulur.
2- Birlik kurucu üyelerinin yetiştirdikleri toplam tütün miktarının, ilçenin toplam tütün üretiminin en az ’u olması gerekir.

     Bu konuda daha geniş bilgi ve yardım almak için Tarım il, ilçe müdürlüklerine veya aşağıda isimleri yazılı Tavas, Kale Tütün Üreticileri Birliği kurucularından Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN'a danışılabilir. Modern Türk tütün üreticileri olarak özel sektör gurubunun yanında ve uluslar arası standartları benimsemiş olduğumuzun bilinmesini ve her türlü öneri ve tekliflerin yapılmasını temenni etmekteyiz.

                                                                                                                   Saygılarımızla,

Yard. Doç. Dr. Gülden YAZAN
Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı
Sertifika No: 2010-151
 Traktor